Artikli sisukord

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID

Teoreetiline-praktiline kursus, mille eesmärgiks on: koolituse I moodulis anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis, tabeltöötlusprogrammis  ja esitlusprogrammis. Samuti elektroonilisest dokumendivahetusest, publikatsioonide loomistest ja andmekaitsest. Võimaldada osavõtjatele omandada ECDL (AO) sertifikaat.
Koolituse II moodul on suunatud tööotsijatele ning käsitleb tööotsinguga seonduvat. Eesmärgiga läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. Meetoditena kasutatakse arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge.

Moodulite õppesisu käsitleb nii teoreetilisi loenguid, praktilisi ülesandeid kui ka rühmatöid ja arutelusid ning iseseisvat tööd.