Artikli sisukord

 

 

 

 

 

 

 

 

MOODUL 1.6 E-posti kasutamine töökohale kandideerimisel (16 AT).

Eesmärk: õppida koostama tööle kandideerimiseks e-kirja ja lisama sellele vajalikke dokumente

Koolituse tulemusena: osatakse kasutada e-posti.

MOODUL 1.7 Ettekande koostamine ( 24 AT).

Eesmärk: osalejal on võimalus arendada läbi praktiliste ülesannete ettekande ettevalmistamise oskusi, omandades teadmised, kuidas kujundada eesmärgipärast sõnumit, millised on mõjuva esitluse elemendid ning saades teada erinevaid võimalusi, kuidas panna teisi enda esitlust huviga kuulama.

Koolituse tulemusena: osatakse luua esitlustehnika võimalusi kasutades ettekande koostamise tarkvara.

MOODUL 1.8 Publikatsioonide loomine (24 AT).

Eesmärk: anda osalejatele võimalus omandada piisav oskusteave, et tõhustada oma oskusi efektsete publikatsioonide (ajalehed, flaierid, voldikud, plakatid jne) loomiseks. 

Teemad: Publisheri tööülesanded, aktiveerimine. Pildid, piltide-objektide teisaldamine või rühmitamine, piltidega töötamine, publikatsioonide loomine ja isikupärastamine, postiloendite koostamine, veebisaitide kujundamine ja loomine.

Koolituse tulemusena: osatakse luua eritüüpi publikatsioone:(ajalehed, flaierid, infovoldikud, visiitkaardid, plakatid jms.) kasutades Publikatsioonide loomise tarkvara.

MOODUL 1.9 ECDL (AO) ettevalmistusprogramm (56 AT).

Eesmärk: koolitus annab neile osavõtjatele väga hea ettevalmistuse, kes soovivad rahvusvahelist ECDL sertifikaati omandada. Osalemise eelduseks on töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel. Koolituse sisu vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite õppekavadele. 

Koolituse tulemusena: ollakse ettevalmistatud rahvusvahelise programmi  ECDL standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandatakse ECDL standard sertifikaat. 

MOODUL 1.10 Elektrooniline andmekaitse ja infovabadus (8 AT).

Eesmärk: tutvustada Eesti, Euroopa Liidu ja üldisi rahvusvahelisi andmekaitse põhimõtteid ning maandada nende rakendamisega seonduvaid riske.

Koolituse tulemusena: olete teadlik Eesti ja Euroopa Liidu ning üldiste rahvusvaheliste andmekaiste seadusandlusest ning põhimõtetest, osates neid rakendada organisatsioonis ning teadlik nende rakendamisega seonduvatest riskidest.

 © Koolituskeskus Walk