Artikli sisukord

 

 

 

 

 

 

 

 

MOODUL 2 – ETTEVALMISTUS TÖÖOTSINGUKS (grupitöö) 

Maht: 8 AÕ, 40 AT (sh 24 h iseseisevtöö) 

Grupitöö eesmärk: on osalejate enesekindluse suurendamine ning töö otsimiseks motivatsiooni leidmine, sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste parandamine. Läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. Poolte kokkuleppel võib vajadusel muuta või täiendada grupitöö teemasid teenuse osutamise jooksul. 

Koolituse tulemusena: tunnetatakse oma tööelu muutmise või rikastamise vajadusi. Ollakse teadlik muutuvast tööturust ja selle võimalustest. Koostatakse oma karjääri arengu plaani. Osatakse rakendada tööle kandideerimise parimat praktikat. 

© Koolituskeskus Walk