Artikli sisukord

Lisainfo

Õppekava koostamisel on võetud arvesse maakonna arengukava täiendkoolituste vajaduste analüüs.
Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel.