Artikli sisukord

 

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppetöö loetakse läbinuks pärast õppekava täitmist täies mahus või Tellija poolt soovitud mooduli(te) läbimist.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse kooli poolt vastav tunnistus.