Arvutikoolitused viiakse läbi erinevates linnades (vt. menu Ruumid).

Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitus toimub eesti/vene/inglise keeles;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatud praktika; 
• õppetöö toimub klassides, kus on lauad ja toolid kuni 20-le osalejale*;
• väljaspool Valgat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid, hoonete ees on tasuta parkla*;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel*;
• koolitusel osalejatel on võimalus kasutada sülearvuteid koos interneti 
kasutusega*;

 

• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed, on võimalus kasutada WC.*

*kui tellijaga ei ole kokkulepitud teisiti