Arvutikoolitused viiakse läbi erinevates linnades (vt. menu Ruumid).

Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitused toimuvad eesti ja/või vene keeles;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatav praktika; 
• õppetöö toimub klassides, kus on lauad ja toolid kuni 13-le osalejale;
• väljaspool Valgat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid, hoonete ees on tasuta parkla;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel;
• koolitusel osalejatel on võimalus kasutada arvuteid koos internetiga;

• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed, on võimalus kasutada WC.