Arvutikoolitused viiakse läbi erinevates linnades (vt. menu Ruumid).

Õppekeskkonna kirjeldus:
• koolitused toimuvad eesti/vene/inglise keeles*;
• töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö ja juhendatav praktika*; 
• õppetöö toimub klassides, kus on lauad ja toolid kuni 13-le osalejale*;
• väljaspool Valgat toimuvad koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid, hoonete ees on tasuta parkla vajadusel on ka inva-tualet, -parkla ja -sissepääs;
• kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele;
• õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada vähemalt arvuti, printer, projektor ja tahvel;
• vajadusel koolitusel osalejatel on võimalus kasutada arvuteid koos internetiga*;

• õppeklassis saavad koolitusel osalejad teha endale kohvi ja teed*, on võimalus kasutada WC.

*kui tellijaga ei ole kokkulepitud teisiti