KOOLITUSE NIMETUS
MAHT (AKADEEMILISED TUNNID)
TOIMUMISE KOHT
TOIMUMISE AEG
ÕPPEKEEL
Individuaalne digioskuste algtaseme koolitus
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Individuaalne digioskuste koolitus edasijõudnutele
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus, õiguslikud alused
1 moodul 20 tundi,
võib valida üks kuni mitu moodulit
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel 
Arvuti algõpe koolitus koos tööotsingut toetavate teemadega
Moodulite kaupa, kokku kuni
320 tundi
võib valida üks kuni mitu moodulit
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Kaug -töötamise ja -õppimise koolitus 
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Microsoft exceli põhioskuste koolitus
20 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
 kokkuleppel
Microsoft Exceli edasijõudnute koolitus
100 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Individuaalne eesti keele koolitus algajatele
60 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Vene
Eesti keele koolitus A1
150 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Vene
Eesti keele koolitus A1 (väike grupp)
150 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Vene
Eesti keele koolitus A1 (rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele)
312 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
Vene
Haridustehnoloogilised pädevused andragoogile
20 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel