KOOLITUSE NIMETUS

MAHT (AKADEEMILISED TUNNID)

TOIMUMISE KOHT TOIMUMISE AEG ÕPPEKEEL

Organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus, õiguslikud alused

1 moodul 20 tundi,

võib valida üks kuni mitu moodulit

Üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel kokkuleppel 
Arvuti algõpe koolitus koos tööotsingut toetavate teemadega

Moodulite kaupa, kokku kuni

320 tundi

võib valida üks kuni mitu moodulit

Üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel kokkuleppel