KOOLITUSE NIMETUS
MAHT (AKADEEMILISED TUNNID)
TOIMUMISE KOHT
TOIMUMISE AEG
ÕPPEKEEL
Organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus, õiguslikud alused
1 moodul 20 tundi,
võib valida üks kuni mitu moodulit
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel 
Arvuti algõpe koolitus koos tööotsingut toetavate teemadega
Moodulite kaupa, kokku kuni
320 tundi
võib valida üks kuni mitu moodulit
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Kaug -töötamise ja -õppimise koolitus 
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Individuaalne digioskuste algtaseme koolitus

40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel
Microsoft exceli põhioskuste koolitus
20 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
 kokkuleppel
Individuaalne digioskuste koolitus edasijõudnutele
40 tundi
Üle Eesti vastavalt tellija soovile
kokkuleppel
kokkuleppel