Õppekava nimetus

Kaugtöötamise ja õppimise koolitus

Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

Õppe maht

40 a.t – kombineeritud õpe (iseseisev õppimine digimaterjalide abil 50% + iseseisev töö ehk

ülesannete/testide lahendamine 25% + koolitajaga individuaalselt suhtlemine 25%)

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Veebis, vajalik on süle- või lauaarvuti internetiühendusega, Chrome brauser

Õppetöö vorm

Kaugõpe

Õppekeel

Eesti, vene

 

Õppejõud

Konstantin Jallai, Veronika JallaiKatrin Moisa, Maiu Kell-Kangur

Hind

800€ + KM

Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed

Õpingute alustamise tingimused

Vestlus, mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu.

Viib läbi koolitaja enne koolituse algust.

Vajadusel suunatakse algkoolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda.

Kursuse sisu

Teema Maht, ak.t

1 Moodul

Distantstöö põhimõtted ja võimalused.

1.1 Sissejuhatus 4

1.2 VPN. VPN-ni seadistamine 4

1.3 Suhtluskanalitega tutvumine. Viber, Whatsapp, Skype,

Telegram 4

1.4 Kaug juurdepääs dokumentidele (OneDrive, Dropbox) 4

1.5 Arvutite kaugjuhtimine (Teamviewer) 2

1.6 Veebikonverentsid 2

I mooduli tunnid kokku: 20

 

2 Moodul

Distantstöö organiseerimine tasuta Google rakenduste abil.

2.1 Rakenduste loeteluga tutvumine 2

2.2 Gmail, Hangouts 2

2.3 Google Drive dokumentide ühiskasutus, juurdepääsud 2

2.4 Google Docs 2

2.5 Google Sheets 2

2.6 Google Slides 2

2.7 Google Forms 2

2. mooduli tunnid kokku: 14

 

3 Kokkuvõtte

3.1 Kaugtöö turvalisus 3

3.2 Täislahendused (G-Suite, MS Office 365) 3

3. mooduli tunnid kokku 6

Koolituse tunnid kokku: 40

 

Õpiväljundid

● Teab kaugtöö põhimõtteid, võimalusi ja ohte;

● teab, mis on VPN ja kuidas seda seadistada;

● oskab kasutada vähemalt kaht suhtluskanalit lisaks elektronpostile/e-postile;

● oskab kasutada vähemalt ühte pilveteenust dokumentide haldamiseks;

● oskab kasutada TeamViewer programmi, oskab organiseerida IT-toele juurdepääsu oma

arvutile ning vajadusel oskab ise kaugjuhtida teiste arvuteid;

● teab kuidas osaleda veebikonverentsidel ning oskab organiseerida neid iseseisvalt;

● oskab kasutada Google teenuseid (Hangouts, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms);

● oskab jagada Google dokumentide ühiskasutamiseks erineva tasemega juurdepääse

(vaatamiseks, kommenteerimiseks, muutmiseks);

● teab kaugtöö turvalisuse meetmeid;

● on teadlik kaugtöö tasulistest variantidest, G Suite ja Office 365 näitel, teab nende

lahenduste plusse ja miinuseid.

Õppematerjalide loend

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid:

● õpiblogi (õppetöö koordineerimine, struktuuriga tutvumine);

● ülesannete loetelu avaldatakse jooksvalt teemade kaupa õpiblogis;

● digitaalsed õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.

Nõuded lõpetamiseks

Lõpetamise tingimuseks on igast teemast testi või praktilise ülesanne sooritamine.

Hindamine

Test või praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 60%

Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (video/audio kõne) tagasisidet iga teema kohta

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Vähemalt kolme läbiviidud algtaseme arvutikoolituse kogemus.

 

Muu info

Koolitus on eelduseks kaugõpe koolitusele Arvutikoolitus edasijõudnutele.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

© Koolituskeskus Walk