Õppekava nimetus

Haridustehnoloogilised pädevused pedagoogidele ja andragoogidele

Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

Õppe maht

20 a.t

Õppekeskkonna kirjeldus

Distantsõppena: vajalik on süle- või lauaarvuti internetiühendusega, Chrome brauser 

Kontaktõppena: tool, laud, süle- või lauaarvuti, koolituse läbiviimiseks sobivas ruumis.

Õppetöö vorm

kontakt, vajadusel distants -õpe.

Õppekeel

Eesti, vene

Õppejõud

Konstantin Jallai, Igor Jallai, Aleksander Temmo

Hind

800€ + KM

Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised haridustöötajad.

Õpingute alustamise tingimused

Vestlus, mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu. Viib läbi koolitaja enne koolituse algust.

Kursuse sisu

Teema
Maht, ak.t

1 Sissejuhatus

erinevaid keskkondi veebitunni läbiviimiseks ning selleks vajalikke tehnilisi vahendeid, nii õpetajale kui ka õpilasele

 

1.1 Sissejuhatus

1

1.2 Teooria ja põhimõtted, sh turvalisus

2

1.3 Tehnilised nõuded, ja vajalikke seadmete seadistamine

2

I mooduli tunnid kokku:

5

2 Õppematerjalide esitlusviiside erinevaid võimalusi.

 

2.1 Veebipõhised esitluse keskkonnad

2

2.2 Õpiblogide loomine

2

2.3 e-kursusena õppematerjalide organiseerimine (Classroom)

2

2. mooduli tunnid kokku:

6

3 Rühmatöö erinevaid võimalusi.

 

3.1 draw.io

1

3.2 coggle.it

2

3.3 Google joonised (ühiskasutus)

1

3. mooduli tunnid kokku

4

4 Vahetu tagasiside võimalusi jms.

Tagasiside korje ja testide loomis keskkonnad

 

https://forms.google.com/

4

https://www.surveymonkey.com/

1

4. mooduli tunnid kokku

5

 Koolituse tunnid kokku:

20

 

Õpiväljundid

      Teab erinevaid keskkondi veebitunni läbiviimiseks ning selleks vajalikke tehnilisi vahendeid, põhimõtteid, võimalusi ja ohte;

      teab, õppematerjalide esitlusviiside erinevaid võimalusi;

      oskab kasutada veebipõhised esitluse keskkonnad;

      oskab luua ja hallata õpiblogi vastavalt oma vajadustele ja võimetele;

      on tutvunud keskkonnaga Google Classroom;

      teab kuidas e-kursusena õppematerjalide organiseerida;

      oskab kasutada rühmatöö erinevaid võimalusi;

      on tutvunud keskkonnaga draw.io

      on tutvunud keskkonnaga coggle.it

      on tutvunud keskkonnaga Google joonised (ühiskasutus)

      on tutvunud tagasiside korje ja testide loomise võimalustega;

      on tutvunud keskkonnaga coggle.it;

      on tutvunud keskkonnaga forms.google.com;

      on tutvunud keskkonnaga surveymonkey.com.

Õppematerjalide loend 

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid

Nõuded lõpetamiseks

Lõpetamise tingimuseks on koolituse läbimine täies mahus.

Hindamine

Läbiviia annab suuline või kirjalik tagasiside iga koolituse läbitud mooduli kohta.

Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (video/audio kõne) tagasisidet õpetatavale iga mooduli kohta

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt magistri tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Vähemalt kolme läbiviidud edasijõudnute arvutikoolituse kogemus.

Muu info

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.