120 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.6622HTM

MOODUL 1. - Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond – 20 tundi

Õpeväljundid:

Õpilane peab teadma personaalarvuti põhilisi osi ja aru saama mõnedest infotehnoloogia põhimõistetest nagu andmete salvestamine ja arvuti mälu, arvuti tarkvara rakenduse tähtsust ühiskonnas, arvutivõrgu kasutamise alused. Õpilane peab olema võimeline selgitama infotehnoloogia kasutamist igapäevases elus, teadma, kuidas arvutikasutus võib mõjuda tervisele. Õpilane peab olema teadlik olulisemate turvareeglitega ja tundma seadusandlust, mis puudutab igapäevast arvutikasutust.

MOODUL 2. ARVUTI KASUTAMINE JA FAILIHALDUS – 20 TUNDI.

Õpeväljundid:

Õpilane peab teadma personaalarvuti ja selle operatsioonisüsteemi põhiliste funktsioonide teadmist ja kasutamise oskust. Õpilane peab oskama orienteeruda arvuti töölaual, ikoonide ja akende kasutamisel. Õpilane peab suutma hallata faile ja kaustu ning teadma, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada. Õpilasel tuleb näidata operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite, lihtsa tekstiredaktori ja printimise võimaluste kasutamise oskust.

 

MOODUL 3. – TEKSTITÖÖTLUS – 20 TUNDI.

Õpeväljundid:

Õpilane peab oskama teksti töötlemist personaalarvutiga. Õpilane peab mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud teksti loomise, parandamise, kujundamise ja viimistlemisega. Nõutakse ka mõnede keerulisemate operatsioonide, nagu tabelite loomine, piltide ja fotode kasutamine dokumendis, objektide dokumenti sissetoomine, jne. valdamist.

 

MOODUL 4. – TABELITÖÖTLUS – 20 TUNDI.

Õpeväljundid:

Õpilane peab mõistma ja suutma sooritada põhioperatsioone, mis on seotud tabeli loomise, kujundamise ja viimistlemisega. Õpilane peab oskama kasutada enamkasutatavaid funktsioone ja põhilisi aritmeetilisi tehteid. Nõutakse ka mõnede keerulisemate operatsioonide nagu objektide sissetoomise ja diagrammide loomise valdamist.

 

 MOODUL 5. - INFORMATSIOON JA KOMMUNIKATSIOON – 20 TUNDI.

Õpeväljundid:

Õpilane peab oskama veebibrauseri kasutama. Õpilane peab veebibrauserit ja olemasolevaid otsingumootoreid kasutades oskama veebist infot otsida; järjehoidjaid kasutada; veebilehti ja otsitulemusi välja trükkida. Õpilaselt nõutakse oskust saata ja vastu võtta elektronkirju, lisada kirjale faile.

 

MOODUL 6. - KODULEHEKÜLGEDE VALMISTAMINE JA HOOLDUS – VEEBIDISAIN – 20 TUNDI

1. Sissejuhatus

1.1          Mõisted: internet, WWW, server, hüpertekst, link e. viide, brauser, FTP, HTML, URL, Plug In, raamid (frames), lehekülje tiitel, www töötamise põhimõtted, kodulehekülje koostamise etapid, nõuded faili nimedele, viidete koostamine, soovitused kodulehe disainimisel, piltide kasutamise reeglid ja võimalused, soovitusi dokumentide sisu koostamisel, kust saada vajalikke programme, pilte, jne.;

1.2          valitud lehekülgede analüüs;

1.3          soovitusi kodulehekülgede koostamiseks;

1.4          veebilehe elemendid;

1.5          tekst, tekstiveerud, loetelud;

1.6          fondid, tekst pildina, teksti suurus;

1.7          tabelid, nende elemendid;

1.8          vormid, küsitluslehed, nende elemendid;

1.9          digitaalsed pildid, nende formaadid, läbipaistev pilt, väike pilt, taustapilt;

1.10       pildi paigutamine teksti, erinevad võimalused, soovitused;

1.11       lingid, ankrud, raamid;

1.12       multimeedia elemendid - heli, animatsioon, video;

1.13       õigused Internetis;

 

2.    2.     Kodulehekülgede valmistamine

2.1          kodulehekülgede valmistamine programmis FrotnPage Express;

2.2          kodulehekülgede valmistamine programmis Microsoft Word;

2.3          mitmekeelsete kodulehekülgede valmistamine;

2.4          fotode ja teksti skaneerimine ja digitaliseerimine, korrektuur ja toimetamine;

2.5          graafika (logod, bannerid);

 

3. MS Publisher.

3.1          Tutvumine programmiga  MS Publisher;

3.2          teksti ja graafika paigaldus;

3.3          reklaamlehe koostamine;

3.4          ajalehe koostamine;

3.5          brošüüri koostamine;

3.6          kalendri koostamine;

3.7          WEB-lehekülje plaani koostamine;

3.8          WEB-lehekülgede tarka kasutamine;

3.9          lehekülgede lisamine saidile;

3.10       viited;

3.11    veblehekülge salvestamine.

 

4. Failiedastus protokoll FTP.

4.1       FTP põhimõte.

4.2          FTP brauseriga.

4.3          Serverisse sisse logimine.

4.4          Faili transportimine.

4.5          Failide ja kataloogidega töötamine.

4.6          Anonüümne FTP.

4.7          Vabavara ja jaosvara.

 

5. HTML

5.1         HTML keel;

5.2         HTML tagid;

5.3         raamidega (frame) lehekülg;

5.4         HTML koodi lisamine.