Õppekava eesmärk

Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks. Tööharjutusel osalenu peab oskama iseseisvalt koostada kandideerimisdokumente,  kontakteeruda tööandjaga, käituda tööintervjuul ning olema omandanud vajalikud harjumused igapäevase töörutiiniga toimetulekuks. Tööharjutus on suunatud eelkõige töötu kollektiivis töötamise, tööalase vastutuse ning tööks vajaliku kohusetunde ja täpsuse kujundamisele. Tööharjutusel osalejatelt tuleb nõuda kokkulepitud aegadest ja tegevustest kinnipidamist ja leida neile tööga sarnast tegevust, mis hoiaks neid aktiivsena ja motiveerituna.
Tööharjutusel osalemine peab kaasa aitama töötu valmisolekule suunduda teistesse aktiivsetesse meetmetesse (nt tööpraktikale, tööturukoolitusele) või asuda tööle.

Tööharjutuse sihtrühm

Teenuse sihtrühm on Eesti Töötukassas töötuna arvel olevad töötud, kellel puudub tööharjumus ning kellel on takistusi osalemisel teistes aktiivsetes meetmetes või tööle asumisel.

Õppekeel

Eesti ja/või vene keel

Kursuse kestus ja maht

Õpepäeva arv ja kestvus kokkuleppel

Koolitajate arv

Ühe grupi suurus kokkuleppel

Õppekava

Igas konkreetses kursustes tehakse individuaalne õppekava.

Tööharjutus koosneb praktilisest tegevustest ja grupitööst.