Artikli sisukord

 1 Kursuse eest tasumine toimub arve alusel

1.1 Eraisikutel on võimalus arve tasuda kokkuleppel kolmes osas.

1.2 Juriidilistel isikutel on võimalus arve tasuda kahes osas.

1.3 Õppemaksu esimene osa peab olema laekunud esimeseks õppetunniks, järgnevad maksetähtajad lepitakse kliendiga kokku.

1.4 Maksed tasutakse arvel näidatud pangakontole.

1.5 Õigeaegselt tasumata jäetud arvelt on teenuse pakkujal õigus keelduda teenuse pakkumisest kuni olukorra lahenemiseni. 


 2 Õppemaksu tagastamine

2.1 Kliendi poolt, keelekeskusest mitteolenevatel põhjustel, ennetähtaegselt kursuse lõpetamise korral ärajäänud tundide maksumust ei tagastata.

2.2 Erandlikel põhjustel on kliendil õigus esitada keelekeskuse juhatajale avaldus õppemaksu osaliseks tagastamiseks.

2.3 Tagastamisele kuuluva summa suurus sõltub toimumata õppetundide arvust.

2.4 Toimunud õppetundide eest õppemaksu ei tagastata.

2.5 Kursusest loobumisest tuleb keelekeskust teavitada kirjalikult vähemalt 5 päeva enne kursuse algust, kuulub tagastamisele 100% õppemaksust.

2.6 Kursusest loobumisest teatamisel 2-4 päeva enne kursuse algust, kuulub tagastamisele 75% õppemaksust.

2.7 Kursusest loobumisest teatamisel vähem kui 2 päeva enne kursuse algust, õppemaks tagastamisele ei kuulu.


 3 Vaidluste lahendamise kord

3.1 Kõik tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel.

3.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.