Artikli sisukord

320 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.283(30.06.15)

Õppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on pakkuda läbi asjakohaste koolitusmoodulite tööalast arvuti algõpet koos tööotsijatele suunatud tööotsingu programmiga.

Õppekeel

Eesti ja/või vene keel

Kursuse kestus ja maht

Kokku 320 akadeemilist tundi (AT), 40 arvestuslikku õppepäeva (AÕ)
/sh 68,75 %  teooria, praktiline õpe/ 220 h
/sh 31,25 %  iseseisevtöö/ 100 h


Koolitavad ja nende vastuvõtmise tingimused

Täiskasvanud.
Tööotsijad. Töötukassas arvel olevad isikud.

Koolitatavate arv

Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis

Gruppijuhendajad

Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d)