Artikli sisukord

320 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.283(30.06.15)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult. https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015051?leiaKehtiv

 

Õppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on pakkuda läbi asjakohaste koolitusmoodulite tööalast arvuti algõpet koos tööotsijatele suunatud tööotsingu programmiga. 

Koolituse sisu 

Teoreetiline + praktiline kursus, mille eesmärgiks on: 

• koolituse I moodulis anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis, tabeltöötlusprogrammis ja esitlusprogrammis. Samuti elektroonilisest dokumendivahetusest, publikatsioonide loomistest ja andmekaitsest. Võimaldada osavõtjatele omandada ECDL (AO) sertifikaat. 

• Koolituse II moodul on suunatud tööotsijatele ning käsitleb tööotsinguga seonduvat. Eesmärgiga läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. 

• Meetoditena kasutatakse arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge. Aga ka nii teoreetilisi loenguid, praktilisi ülesandeid kui ka arutelusid ning iseseisvat tööd. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu: 

- Teab ja tunneb arvutit ning selle lisaseadmeid. 

- Tunneb failihaldust ja oskab seda kasutada. 

- On selgeks saanud ID-kaardi kasutuse ja digiallkirjastamine. 

- Oskab teostada infootsinguid. 

- Teab ja oskab vältida küberriske. 

- Omab e-postkasti ja suudab seda kasutada ning hallata. 

- Tunneb ja oskab kasutada erinevaid sotsiaalseid tarkvarasid. 

- Teab ja oskab kasutada erinevaid iseõppimise võimalusi. 

Õppeprotsessi korraldamine ja analüüs (loe veel: Õppekorraldus):
 
Loeng
Meie lektor loeb ja selgitab, õppurid kuulavad ja soovi korral teevad omale märkmeid. Info saamise tagame netipõhiste õppematerjalide jagamise kaudu.
 
Test
Koolituse lõpus täidavad õppurid küsimustiku läbitud teemade kohta ja edastavad selle e-posti teel lektorile.
 
Praktika
Peale õppekava iga teema läbimist annab lektor õppuritele konkreetse ülesande, mille nad peavad teostama eelnevalt saadud info ja omatehtud märkmete põhjal (nt koostama ja sisestama oma CV tööotsinguportaali).

Õpingute lõpetamise nõuded 

Õppetöö loetakse läbinuks pärast õppekava täitmist täies mahus või Tellija poolt soovitud mooduli(te) läbimist. Kursuse lõpetamisel väljastatakse kooli poolt vastav tunnistus või tõend. 

Õppekeel 

Eesti ja/või vene keel. 

Kursuse kestus ja maht 

Kokku 320 akadeemilist tundi (AT) ehk 40 arvestuslikku õppepäeva (AÕ), millest: 

• 68,75 % on teooria ja praktiline õpe (220 h); 

• 31,25 % on iseseisevtöö (100 h). 

Koolitatavad 

Täiskasvanud. Tööotsijad. Töötukassas arvel olevad isikud. 

Koolitatavate arv 

Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis.

Gruppi juhendaja(d) 

Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d), kellede kohta täiendavat infot leiab menüüpunktist LEKTORID

Konkreetne lektor selgub vastavalt koolituse ajale. 

Õppegraafik/ tunniplaan

Kursused toimuvad üldjuhul alljärgnevatel nädalapäevadel ja kellaaegadel: 

• E-R kella 9.00 – 18.00. 

• Lõunavaheaeg 12.00 – 13.00. 

• Täiendav selgitus: kokkuleppel 4-8 tundi päevas.

Lisainfo 

Õppekava koostamisel on võetud arvesse maakonna arengukava täiendkoolituste vajaduste analüüs. Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel. 

Hind

1200 €

Registreerimiseks või küsimuste korral: 

- Kirjuta: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

- Helista: +372 56 634269

 © Koolituskeskus Walk