KOOLITUSE NIMETUS

MAHT (AKADEEMILISED TUNNID)

TOIMUMISE KOHT TOIMUMISE AEG ÕPPEKEEL
Android mobiilseadmete koolitus 25  Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile

kokkuleppel

 eesti, vene või kokkuleppel muus keeles
Digioskuste õpe

80

 Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel  eesti, vene või kokkuleppel muus keeles
Veebilehekülgede loomine  32   Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel eesti, vene või kokkuleppel muus keeles
Kontori tarkvara programmid  kokkuleppel, moodulite kaupa  Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel eesti, vene või kokkuleppel muus keeles
Veebirakenduste loomine 64 Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel eesti, vene või kokkuleppel muus keeles

Organisatsiooni elektroonilise asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus, õiguslikud alused

6 mooduli

1 moodul 20 tundi,

võib valida üks kuni mitu moodulit

Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel eesti, vene või kokkuleppel muus keeles
Arvuti algõpe koolitus koos tööotsingut toetavate teemadega

Moodulite kaupa, kokku kuni

320

Valga või mujal üle Eesti vastavalt tellija soovile kokkuleppel eesti, vene või kokkuleppel muus keeles